Rozumíme restitucím a pomůžeme Vám získat spravedlivé přecenění vašich nároků.

“Řešíte restituční nároky Vaší rodiny? Nebo si myslíte, že je máte dávno vyřešené? Víte, že v mnoha případech se stává, že restituční nárok nebyl státem správně vypočten? Restituenti to mnohdy ani netuší. Přitom se může jednat o milionové částky, které jim a jejich rodinám právem náleží. Možná je to i Váš případ. Pokud jste o vrácení majetku požádali do roku 1993, máte stále právo na prověření správné výše Vašich nároků a na případné znovuotevření Vašeho případu.”

Čím konkrétně můžeme pomoci.

  • Dohledáme za Vás příslušné dokumenty v archivech Státního pozemkového úřadu.

  • Prověříme restituční nároky Vaší rodiny a jejich výši.

  • Provedeme vyčíslení správné výše Vašich restitučních nároků.

  • V případě zájmu Vám zajistíme bezplatné přecenění Vašich nároků.

Mé jméno je Milan Král

Za 11 let působení v realitách jsem se hodně naučil a také dostal k zajímavým lidem z oblasti businessu. Téma restitucí není dodnes pro mnoho lidi vyřešeno, a proto chci v této oblasti pomoci.

Zarezervujte si se mnou konzultační hovor zdarma a získejte všechny informace.

Jak to celé začalo?

Na přelomu 40. a 50. let minulého století rozpoutali komunisté masivní znárodňování a konfiskace soukromého majetku, mimo jiné za účelem uskutečnění projektů socialistické výstavby. V důsledku konfiskací změnilo vlastnictví obrovské množství zemědělské půdy a dalšího movitého i nemovitého majetku. Sedláci vlastnící polnosti nad 15 hektarů, tzv. kulaci, byli označeni za nepřátele státu a nemilosrdně vyhnáni ze svých domovů a hospodářství. V letech 1951-1954 tak bylo odsouzeno přes 50 tisíc soukromých zemědělců a vysídleno 3000 - 4000 rodin sedláků.

Znárodňování probíhalo zejména pod záminkou stíhání zločinů, kterých se dopustili nacisté a jejich kolaboranti (retribuci) a také naplnění ideí marxismu a společného vlastnictví (kolektivizace). V roce 1991 schválil Federální parlament restituční zákon, který umožnil vydat lidem majetek, který jim byl odebrán. Restituenti si mohli zažádat o navrácení původního majetku nebo finanční kompenzaci.

Kompenzace byly vyčísleny podle tzv. tabulkových cen. Bohužel mnohdy se stávalo, že skutečná hodnota majetku restituenta neodpovídala určené finanční náhradě. Například v případě pozemků, které sice byly zabrané jako zemědělské, ale s jasným účelem výstavby. Pokud takto zabraný pozemek byl restituentovi později kompenzován jako zemědělský, vznikly rozsáhlé nesrovnalosti ve výších restitučních vyrovnání, z nichž mnoho není dořešeno dodnes.

Zakladatelé spolku My restituenti si sami prošli dlouholetými a náročnými soudními spory o spravedlivé vyrovnání svých restitučních nároků. Prostřednictvím spolku My restituenti teď získané zkušenosti a kontakty bezplatné nabízí i dalším restituentům v podobné situaci.

Kdo jsme a co děláme?

Spolek My restituenti vznikl za účelem shromažďování nejnovějších poznatků o právní úpravě a rozhodovací činnosti soudů ve věci restitucí dle zákona č. 229/1991 Sb.' dále pak za účelem sdílení know-how v této oblasti mezi členy a širokou veřejností a seznamování veřejnosti s restituční problematikou a aktuálním vývojem s ní souvisejícím.

Především ale za účelem pomoci oprávněným osobám, které si neví rady, jak postupovat v řešení svých restitučních záležitostí nebo chtějí prověřit správnost rozhodnutí státu ve věci svých restitučních nároků.

Spolek My restituenti založila skupina restituentů, kteří si restitučním procesem sami prošli od začátku do konce.

Prostřednictvím spolku nabízí své zkušenosti, kontakty a pomoc ostatním, a to na celém území České republiky.

@Copyright Landrgottreality 2022